fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaAnders Lilja725EmånInfo
ElritsaManfred IsbergEmånFlötmeteMaggotInfo
ElritsaAnders LiljaEmånInfo
ElritsaHugo LiljaEmånInfo
FärnaFredrik Jadeland2900EmånFrilinaBrödInfo 📷
GäddaAnders Lilja13950EmånInfo
MalAnders Lilja45000EmånMeteRudaInfo
ÅlAnders Lilja2705EmånInfo