fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
SillHåkan SchyllanderÖnneredMikrohäcklaInfo 📷
SkrubbskäddaMartin Ödmar1016ÖnneredMeteRäkaInfo
StorspiggHåkan SchyllanderÖnneredFrilinaRäkaInfo 📷
Svart smörbultHåkan SchyllanderÖnneredBottenmeteRäkaInfo 📷
Svartmunnad smörbultHåkan SchyllanderÖnnered BottenmeteRäkaInfo 📷
ÅlHåkan Schyllander390ÖnneredBottenmeteRäkaInfo 📷