Alvin Klasson - 63 arter - 2022-11-07


Antagonist: Benlöja
artviktlängdfångstplatsfångstdatummetodbeteinfo
AbborreBotungern1980-01-01MeteMaskInfo
BerggyltaBastevik1980-01-01MeteInfo
BergstubbGrötö2022-08-22MeteKubbongInfo 📷
Björkna1980-01-01Info
Bleka1980-01-01Info
Blågylta1980-01-01Info
Braxen1980-01-01Info
ElritsaNissan2022-11-07MeteMaskInfo 📷
Fjärsing1980-01-01Info
Färna1980-01-01Info
Glyskolja1980-01-01Info
Gråsej1980-01-01Info
Grässnultra1980-01-01Info
Guldfisk1980-01-01Info
Gädda1980-01-01Info
Gärs1980-01-01Info
Gös1980-01-01Info
Karp1980-01-01Info
Kolja1980-01-01Info
LakeNissan2022-11-07BottenmeteMakrillInfo
LeopardbultGulmarsfjorden2022-08-18BottenmeteRäkaInfo 📷
Lerstubb1980-01-01Info
Långa1980-01-01Info
Makrill1980-01-01Info
Mört1980-01-01Info
Näbbgädda1980-01-01Info
Oxsimpa1980-01-01Info
Paddtorsk1980-01-01Info
Pigghaj1980-01-01Info
Piggvar1980-01-01Info
Pirål1980-01-01Info
Randig sjökock1980-01-01Info
Regnbåge1980-01-01Info
Ruda1980-01-01Info
Rödspätta1980-01-01Info
Rötsimpa1980-01-01Info
Sandskädda1980-01-01Info
Sandstubb1980-01-01Info
Sarv1980-01-01Info
Sill1980-01-01Info
Sjurygg1980-01-01Info
Sjustrålig smörbult1980-01-01Info
Skrubbskädda1980-01-01Info
Skärsnultra1980-01-01Info
SlätvarLysekil2022-08-14SandstubbInfo
Solabborre1980-01-01Info
Spetsstjärtad smörbultGulmarsfjorden2022-09-01BottenmeteBorstmaskInfo 📷
Stensnultra1980-01-01Info
Storspigg1980-01-01Info
Sutare1980-01-01Info
Svart smörbult1980-01-01Info
Svartmunnad smörbult1980-01-01Info
Taggmakrill1980-01-01Info
Tejstefisk1980-01-01Info
Torsk1980-01-01Info
Tunga1980-01-01Info
Tånglake1980-01-01Info
Tångringbuk1980-01-01Info
Tångsnälla1980-01-01Info
Vitling1980-01-01Info
Vitlinglyra1980-01-01Info
Ål1980-01-01Info
Öring1980-01-01Info