Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April ·
2024 Februari
Linus Wetterström - Tångringbuk

foto: Axel "Mästerkocken" Larsson


fiskart: Tångringbuk
fångstman: Linus Wetterström
fångstdatum:2024-02-07
vikt (g):9
längd (cm): 8
fångstplats: Lysekil
metod: Frilina
bete: Borstmask

Brukar vara ganska glest med anmälningar i februari och så var det detta året också. Valet stod mellan en grann abborre och den här roliga tångringbuken. Med tanke på att detta gäller artfiske är valet lätt.


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·