Månadens Fisk

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·

2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj ·
2020 December
Tobias Helldal - Fenknotfiskart: Fenknot
fångstman: Tobias Helldal
fångstdatum:2020-12-13
vikt (g):340
fångstplats: Kattegatt
metod: Bottenmete
bete: Räka

En fenknot fångad i december är helt klart en fisk värt att benämnas månadens fisk!


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.