Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April ·
2023 September
Jezper Ivarsson - Trubbstjärtat långebarnfiskart: Trubbstjärtat långebarn
fångstman: Jezper Ivarsson
fångstdatum:2023-09-09
fångstplats: Gullmarn
metod: Bottenmete
bete: Mask

I september var valet antingen bonito eller trubblångebarn. Efter några diskussioner mellan jurymedlemmarna föll valet på trubblångebarn en art som i skrivande stund endast 13% fångat medan 53% fångat bonito.


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·