Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April · Maj ·
2024 April
Kjell Svensson - Tångspiggfiskart: Tångspigg
fångstman: Kjell Svensson
fångstdatum:2024-04-24
vikt (g):9
längd (cm): 14
fångstplats: Lysekil
metod: Kikmete
bete: Borstmask

För april stod valet mellan de roliga arterna oxsimpa och tångspigg. Tångspiggen är en ovanligare fångst på 50-klubben och tar får därmed bli månadens fisk.


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·