Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April · Maj ·
2023 Oktober
Kelvin Hylen - Piggvarfiskart: Piggvar
fångstman: Kelvin Hylen
fångstdatum:2023-10-23
vikt (g):6200
längd (cm): 68
fångstplats: Kosterfjorden
metod: Kikfiske
bete: Jigg

Månadens fisk kan inte bli annat än här granna piggvaren. Även om man måste nämna en groplöja som fightades lite om titeln under månaden.


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·