Månadens Fisk2024
Januari · Februari · Mars · April · Maj ·
2016 Maj
Nicklas Kolbeck - Havsålfiskart: Havsål
fångstman: Nicklas Kolbeck
fångstdatum:2016-05-21
längd (cm): 139

Den här månaden var valet av vilken fisk som skulle bli månadens fisk lättare än nånsin hittills. Givetvis måste det bli Kolbeck igen som via sin havsål tar hem den oerhörda äran att vinna månadens fisk två månader på raken, något som aldrig tidigare skett i den långa långa historien av månadens fisk. Förutom havsålen innehöll månaden fler drömfångster; skäggsimpa, större havsnål och havskatt men dom får alltså stryka på foten.

Vi har inte lyckats få tag i så mycket detaljer om havsålsfångsten mer än att den vägde 6,96 kg och fångades i samband med PNC.


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2023
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·