Månadens Fisk2023
Januari · Februari · Mars · April ·
2019 Oktober
Tobias Helldal - Havsabborrefiskart: Havsabborre
fångstman: Tobias Helldal
fångstdatum:2019-10-28
vikt (g):1770
längd (cm): 52
fångstplats: Bua
metod: Spinn
bete: Spöket

Månadens fisk för oktober stod mellan en fin id på 3464g och den här havsabborren. Havsabborren smäller högre artmässigt än id. 97% av 50-klubbens medlemmar har fångat id medan bara 49% har fångat havsabborre.

Grattis till månadens fisk Tobias!


Månadens fisk utses varje månad av en (superhemlig) jury. Tanken är att lyfta fram en speciell fisk som fångats under den tidigare månaden, det kan vara ett tungt exemplar, ett långt exemplar eller ett snyggt exemplar men eftersom detta handlar om artfiske så går alltid en intressant art före allt annat.

2016
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2017
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2018
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2019
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2020
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2021
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·
2022
Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December ·